Teglholmen - den bæredygtige by

 

Fakta

Bygherre
Boligforeningen 3B 
Adresse
Teglholmen 
Land
Danmark 
Areal
11240 m2 
Årstal
2014 
Anlægssum
111 mio. 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Infrastruktur
Planlægning
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Udviklingsprojekt
 
 

Mangfoldige byrum

Grunden er beliggende på Teglholmen Øst. Planen skal omdanne det nedslidte industri- og havneområde til et moderne integreret byområde med boliger og erhverv i en ny sammenhæng med kanaler og havnebassiner.

En række kanalhuse danner en lukket karréstruktur. De varierede facader skaber en klar identitet for det enkelte kanalhus og understøtter beboernes ejerskab til deres bolig. Bygningshøjden varierer med fælles tagterrasser og fællesrum på taget. Den varierede højde åbner gården for mere solindfald og understøtter kanalhus motivet. Mod Støberigade etableres en dagligvarebutik i stueetagen. Bagved etableres parkering tilknyttet erhverv og boliger. Under det hævede gårdrum etableres cykelparkering og servicefunktioner tilknyttet boligerne og det publikumsorienterede erhverv. Ved at hæve gårdrummet skabes et fundament for boligerne og en bedre formidling af det private og offentlige rum. Under boligerne etableres de fælles tekniske faciliteter, der skal forsyne og sikre en bæredygtig drift. 

Blandet bæredygtig bebyggelse

Ved at blande boligtyper, erhverv og parkeringsfaciliteter skabes en grundlæggende social bæredygtighed i bebyggelsen, som kommer til at rumme forskellige mennesker på forskellige tider af dagen. Boligtyperne er varierede fra små studieboliger til store familieboliger. En række fælles rum, fælles tagterrasser og en stor fælles gårdhave skaber rammerne for at et aktivt socialt liv og udeophold. Det gør det til en mangfoldig oplevelse at komme i bebyggelsen og et spændende alternativ til de store monofunktionelle byggerier. Projektet arbejder med bæredygtighed i en meget bred forstand med fokus på både identitet, diversitet, proces og på robuste tekniske løsninger. Bebyggelsen har fælles gårdrum, 10 fælles taghaver med forskellige funktioner tilknyttet. Taghaverne aktiveres med boldspil, nyttehaver, solterrasser, fælleslokale og fællesvaskeri. 

Medarbejdere