Ford-grunden i Teglværkshavnen

 

Fakta

Bygherre
Boligselskabet AKB og KAB 
Adresse
Frederikskaj 2, København SV  
Land
Danmark 
Areal
12.600 m2  
Årstal
2012 - Konkurrence 
Anlægssum
150 mio. 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
Holcher Arkitekter  

3 bygninger med blandet bebyggelse

Udfordring: At tegne 3 forskellige bygninger med blandet bebyggelse.

Ved at blande boligtyper, erhverv og institutioner skabes en grundlæggende social bæredygtighed i bebyggelsen, som kommer til at rumme forskellige mennesker på forskellige tider af dagen. Boligtyperne er varierede og rummer både familieboliger i det særlige Almenbolig+ koncept, PHD boliger til de PHD studerende ved AAU-CPH, plejeboliger, udslusningsboliger og ejerboliger på sigt.

Bebyggelsen

Langs Fredrikskaj ligger forskellige erhvervsbyggerier som længebygninger vinkelret på vandet og danner opløftende kig til havnerummet og det særlige lys. Bebyggelsen ligger som afslutningen på denne takt og afvikler en vifteform, der sender en ny erhvervsbebyggelse af sted - nu parallelt med Sydhavnsgade. I planen er de tre bygninger i familie med hinanden som 3 længer med aftagende længde. Men i snittet er de meget forskellige - præget af deres program. Vi har kaldt dem "Trappen", "Længen" og "Tårnet".

Enkelt råhus og præfab byggeri

For at opnå lave anlægsudgifter har vi maksimeret graden af præfabrikation. Det bærende system opføres i præfab betonelement dæk og tværvægge med store spænd, for at bygningen er fleksibel for fremtidige ombygninger. På det bærende system hægtes lette højisolerede præfab facader i træelementer med industrielt forarbejdede facadeplader. Installationsmæssigt arbejdes der med præfab badekabiner og præfab installationsskakte.

 

Medarbejdere