Gladsaxe - Energiprojekter Kildeparken - 4 undersøgelser

 

Fakta

Bygherre
Gladsaxe Kommunes, AB Gladsaxe, Gate 21 
Adresse
Kildeparken 
Land
Danmark 
Areal
30.000 m2 
Årstal
2012 
Anlægssum
0,5 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 

Energioptimering af boligbyggeri fra 1950´erne

I nærværende materiale har vi haft fokus på at energioptimere boligbyggeriet fra 1950´erne. Med udgangspunkt i boligbebyggelsen Kildeparken i Gladsaxe har vi undersøgt en række løsninger med fokus på vinduer, tæthed og ventilation med varmegenvinding. Materialet er udarbejdet for Gladsaxe Kommunes Klimateam og Boligselskabet AB Gladsaxe.

Vinduer, tæthed og ventilation med varmegenvinding 

Som udgangspunkt har vi undgået indpakning af bebyggelsen, da den rummer store arkitektoniske kvaliteter. De murede facader har bevist deres holdbarhed - såvel teknisk som arkitektonisk - og indpakkes derfor ikke i isolering og plade/puds. Vi har i stedet arbejdet med hulmursisolering og tagisolering, som kan udføres uden at ændre bygningernes udtryk. Vi har arbejdet med optimering af vinduerne, som jo udgør en væsentlig del af facaden, - og som kan bidrage med energitilskud i form af passiv solenergi. Og vi har arbejdet med tæthed, som er kilden til store varmetab. De store utætheder findes ofte ved vinduerne. Men nøjes man med at udskifte vinduer, er der øget risiko for indeklimaproblemer, fordi klimaskærmen bliver tæt, og beboerne sjældent udlufter tilstrækkeligt. Derfor hænger udskiftningen af vinduer sammen med ventilation med varmegenvinding. 

Central eller decentral ventilation 

Vi har undersøgt en række ventilationsanlæg for at finde ud af, hvad der kan integreres i bebyggelsen uden at skæmme den. Generelt har det vist sig, at de store centrale ventilationsanlæg fylder meget og har store og meget lange rørføringer, der vil skabe meget store indgreb i boligerne. Vi har derfor fokuseret på de decentrale ventilationsanlæg med korte rørføringer og små ventilationsanlæg, der kan tilpasses behovene i den enkelte bolig. Udfordringen med de små anlæg er at finde en god placering i/uden på boligen, hvor de ikke fylder for meget og kan serviceres.

Medarbejdere