Gladsaxe - Energiprojekt Kildeparken – realisering

 

Fakta

Bygherre
AB Gladsaxe 
Adresse
Solnavej 81, Søborg 
Land
Danmark 
Areal
150 m2 
Årstal
2013 - 2015 
Anlægssum
2,4 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Driftrådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 

I arbejdet med at udføre det ventilationstekniske forsøgsprojekt på Solnavej havde det meget høj prioritet at efterlade facaden og lejlighederne så visuelt uberørte som muligt. Derfor kan det næsten ikke anes at de 2 lejligheder i stuen har fået nye anderledes vinduer samt ventilationsud- og indtag i den gule murstensfacade. Udførelsesprojektet fulgte efter indledende skitseringsovervejelser (se: Gladsaxe- Energiprojekter Kildeparken – 4 undersøgelser) hvorefter man lagde sig fast på den minimale løsning hvor man monterer varmegenvindingsaggregat over nedhængt loft på badeværelser.

Teknikken er, at den fugtige luft suges ud af badeværelse og køkken, mens frist luft opvarmet af den brugte luft trækkes ind og fordeles til alle rum. Lydsluser og behændig ophængning af aggregat sørger for minimal støj og afstand mellem ind- og udkast er minutiøst fastlagt til ikke at skabe ”kortslutning” af luftstrømme.

For at sikre boligers tæthed er der yderligere udført nye entrédøre og samtlige vinduer er skiftet fra 2-lags ruder til 3-lags i et identisk udseende. Realiseringen af projektet er sket i et tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune – herunder opnåelse af de nødvendige dispensationer.  

Medarbejdere