Munke Mose Park

 

Fakta

Bygherre
Kollegieboligselskabet  
Adresse
Jagtvej, Odense C 
Land
Danmark 
Areal
4.900 m2 
Årstal
2011 - 2013 
Anlægssum
39 mio.  
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Henry Jensen A/S
BOGL ApS
Algren og Bruun Landskabsarkitekter  

Konvertering fra 115 kollegieværelser til 83 ungdomsboliger
Teknisk Kollegium ombygges fra 115 kollegieværelser og gymnastiksal til 83 ungdomsboliger fordelt på de 5 etager. Der foretages en generel totalombygning/-renovering af de indvendige rammer herunder nye adgangsforhold via nyt hovedtrapperum med ny elevator samt nye altangange på facader, således tilgængelighed er i højsædet.

Den individuelle ungdomsbolig
For at skabe flest mulige ungdomsboliger i en eksisterende bygning, som både er attraktive og funktionelle, udføres ungdomsboligerne i mange forskellige udformninger. Ved bevarelse af afstivede vægge og langsgående, bærende vægge har dette afstedkommet 83 individuelle boliger herunder individuelt køkken og badeværelse.

Bæredygtighed
For at imødekomme Kollegieboligselskabets ønske om bæredygtighed udføres projektet med fokus på princippet "vugge til vugge", hvor konsulentfirmaet Vugge til Vugge er inddraget i projektet. For at efterkomme bygherres ønske om driftssikre standardmaterialer er der valgt et klassisk hvidt køkken med laminatbordplade. I badeværelserne er der valgt hvide standardfliser. For at skabe et anderledes badeværelse er der sammensat flere forskellige flisestørrelser, som giver et spændende helhedsindtryk.

Styr på cykelparkeringen
Forinden konverteringen fra kollegieboliger til ungdomsboliger har der været massiv cykelparkering langs facaden på Jagtvej, som har spærret fortovet. Vi har løst denne problematik ved at skabe en naturlig cykel/gangsti til bagsiden af bebyggelsen, hvor elevatoren ligeledes er ført til terrænniveau, så bebyggelsen har to hovedindgange.

Medarbejdere