Herstedøster Skole - vandinstallation

 

Fakta

Bygherre
Albertslund Kommune 
Adresse
Trippendalsvej 2, Albertslund 
Land
Danmark 
Areal
16.000 m2  
Årstal
2012 - 2014 
Anlægssum
4,5 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Institutioner
Læring
Offentlig
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Dansk Miljøanalyse  

Ny rørføring 

Herstedøster Skole er opført ca. 1970 og omfatter d.d. folkeskole med tilhørende SFO.

Den eksisterende vandinstallation udført i galvaniserede rør er nedslidt. Rørføringen er oprindeligt placeret i nedhængte lofter udført i uhøvlede brædder, hvilket betyder, at tilgangen til rørene er vanskelig. Herudover bevirker placeringen af vandrørene, at der i vinterperioder kan være problemer med tilisning af vandinstallationen. 

Et væsentligt fokusområde i forbindelse med projekteringen er derfor at skabe en ny føringsvej, der ikke baserer sig på nuværende nedhængte lofter, og som samtidig kan integreres på en naturlig måde i den nuværende bygningsmasse.  Løsningen er en kombination af en ny rørkasse under loft i klasselokalerne, rør i eksisterende lofter samt i mindre grad synlig rørføring på væg frem til de enkelte tapsteder. 

De nye vandinstallationer er dimensioneret under hensyntagen til vandkvalitet, idet vandets opholdstid i rørene er minimeret mest muligt.

Fremtidig rørinstallation leveres med 10-årig garanti. 

De fysiske arbejder i undervisningslokalerne er aftalt udført uden for undervisningstiden. Det har derfor været nødvendigt at etapeopdele projektet, så arbejdet udføres i sommerferierne i 2013 og 2014.

Medarbejdere