Hedelundparken afd. 4

 

Fakta

Bygherre
Boligforeningen FREMAD 
Adresse
Esbjerg, Aske-, Birke-, Ceder-, Daddel- og Egelunden 
Land
Danmark 
Areal
200 boliger, 50 nye tilbygninger og nyt 220 m² fælleshus 
Årstal
2013 - Totalentreprisekonkurrence 
Anlægssum
125 mio 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Nybyggeri
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
MT Højgaard A/S
Rambøll A/S
byMunch Landskabsarkitekter  

Renovering af 200 almene boliger
Hedelundparken er en større almen gårdhavebebyggelse fra midten af 1970'erne med ca. 200 boliger beliggende i den østlige del af Esbjerg.
Renoveringen omfatter facader, installationer og udearealer m.v., så bebyggelsen ud over de nødvendige opretningsarbejder desuden tilføres et generelt kvalitetsløft.

Større facadevariation
De eksisterende fugtskadede røde skalmursfacader udskiftes med nye blødstrøgne kvalitetstegl i 3 jordfarver, der fordeles i bebyggelsen efter et simpelt princip, så der opstår et mere varieret boligmiljø med huse i røde, gule og gråsorte mursten.
Som identitetsskabende markører for hver af bebyggelsens i alt 5 kvarterer markeres alle hoveddøre og skure m.v. med hver sin jordfarve.
Med kombinationen af disse to enkle greb "blandes kortene" i et utal af kombinationer af mursten og farver på indgangsdøre og skure m.v., så alle de mange blokke bliver indbyrdes forskellige.
Som en integreret del af renoveringsprojektet bliver ydervæggene efterisoleret og vinduer samt facadepartier udskiftet til nye i træ/alu, så bebyggelsen overholder BR10 kravene til energiklasse 2015.

Boligventilation
I alle boliger monteres ventilationsanlæg med balanceret indblæsning via kontrolventiler placeret i opholdsrummene.
Udsugning sker gennem kontrolventilerne i køkken og bad, mens ventilationsaggregater og kanaler placeres i tagrum med indtag og afkast over tag.

Udvidelse og ombygning af de mindste boliger
Udvidelse og ombygning af de mindste boliger til tilgængelige boliger etableres som enkle og regulære tilbygninger i de eksisterende boligers fulde facadebredder.
Som karaktergivende element tilføres et markant shedlys til alle de nye opholdsstuer, så der skabes større rumhøjde og hentes dagslys ind i midten af boligen.

 

 

 

Medarbejdere