Vestfyns Gymnasium

 

Fakta

Bygherre
Fyns Amt 
Adresse
Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg 
Land
Danmark 
Areal
5.177 m2 
Årstal
2012 - Konkurrence 
Anlægssum
55 mio. 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Driftrådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
Skjøde
DBI  

Læringsmiljø med høj elevtrivsel 

Hvordan tegner man et stort gymnasium med nærhed som kerneværdi?
Hvordan skaber man et seriøst læringsmiljø med høj elevtrivsel?
Hvordan skaber man arkitektonisk kvalitet inden for præcist udstukne rammer?
 
Vi har arbejdet på at forene rationelle byggesystemer med rumlig mangfoldighed.
Vi har minimeret gangarealer og maksimeret studiemiljøerne.
Vi har maksimeret brugen af dagslys og minimeret energiforbruget.
Vi har underlagt os områdets begrænsninger, men har skabt et udfordrende arkitektonisk udtryk.
Vi har genbrugt eksisterende kvaliteter, og vi har tilføjet nye.
Vi har søgt sanselige materialer i robuste udformninger.
Vi har forenet modsætninger til en helhed.

I al beskedenhed mener vi at have skabt et grønt og nært gymnasium med attraktive rammer for trivsel og læring.

 

Medarbejdere