Kolding Sundhedscenter

 

Fakta

Bygherre
Kolding Kommune 
Adresse
Kolding 
Land
Danmark 
Areal
7.000 m² 
Årstal
2013 - Konkurrence 
Anlægssum
47,5 mio. 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Institutioner
Læring
Offentlig
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
Hans Jørgensen & Søn A/S
Balslev Ingeniører
Jesper Thyge Brøgger og Vesthardt Arkitekter  

Kolding Sundhedscenter

AI har deltaget i totalentreprisekonkurrence om skabelsen af et nyt bæredygtigt sundhedscenter i Kolding ved Kolding Sygehus. I konkurrencen indgår der volumenstudie på både etape 1 og 2, samlet 7.000 m². Selve entreprisen omhandler kun etape 1. Kolding Sundhedscenter opføres i lavenergiklasse 2015. I det nye Kolding Sundhedscenter indgår følgende funktioner: 

• Fælles center og bifunktioner
• Forvaltning sundhedsområdet
• Sundhedsplejen og sundhedsfremme
• Patientforeninger
• Genoptræning
• Studerende og forskere
• Sundhedsordning
• Døgnpladsen
• Tale- og hørepædagoger
• Tandplejen

Visionen
Visionen for Kolding Sundhedscenter er en ny kompleks hybrid for fremme af folkesundheden. Sundhedscentret defineres som en samlet fysisk ramme og base for kommunens sundhedsydelser, sundhedsfunktioner og sundhedsaktiviteter samt som videnscenter for folkesundhed. I projektforslaget søger vi at indkredse, visualisere og skabe et arkitektonisk karakterfuldt og funktionelt udtryk, der virkeliggør visionen.

Bygningen
Kolding Sundhedscenter skal fungere som samlingspunkt for sundhedsfremme for Kolding egnen - både kulturelt, socialt, mentalt, funktionelt og arkitektonisk. Sundhedscentret skal endvidere i sammenhæng med en opdateret udgave af Kolding Sygehus tilføre Kolding by og land et nyt signifikant landmark, et hus med identitet af liv og puls.

Medarbejdere