Boliger i Slettenhus

 

Fakta

Bygherre
Slettenhus aps 
Adresse
Gl. Strandvej 163 
Land
Danmark 
Areal
 
Årstal
2011 - 2013 
Anlægssum
22 mio. 
Entrepriseform
Fagentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
 
 
Type
Boliger
Erhverv
Uderum
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Viatrafik  

Historik

Den bebyggelse der i dag kendes som Slettenhus har gennem tiderne haft mange udformninger og navne.
Det oprindelige hovedhus og staldbygning blev i 1918 kraftigt ombygget af arkitekt Clausen og der har siden fundet talrige om- og tilbygninger sted.
Bebyggelsen har heddet "Gylfe" og har fungeret som strandhotel, har på et andet tidspunkt været kendt under navnet Søvang og yderligere har FDB benyttet ejendommen til kursusvirksomhed.
Bygningsanlægget har gennem de seneste år været udsat for en ganske hårdhændet behandling – tilbygninger, skorstene og flugtvejstrappeanlæg der ikke har medvirket til en højnelse af bygningsanlæggets samlede fremtræden.

Udfordring

AI fik i opdrag, ud fra den gældende lokalplan, at lave et udbygnings- og renoveringsforslag, der kunne overbevise Fredensborg Kommune om, at de fredede bygninger kunne omfunktioneres og indgå i et nyt lokalplansforslag. I samarbejde med kommunen skrev, tegnede og gennemførte AI denne nye lokalplan for Slettenhus - en bebyggelse på et meget følsomt sted med meget stor lokal bevågenhed.
Vores indsats har bestået i at skabe et afbalanceret bygningsanlæg hvori facadeflugter, bygningshøjder, geometri og materialekarakterer samstemmes internt, med omgivelserne og i konverteringen fra erhvervsejendom til 13 velfungerende boliger.

Resultat

Udformningen af en ny udvendigt symmetrifast og indvendigt optimalt solorienteret sydfløj, tilvejebringelsen af 2 parkeringspladser pr. bolig og en præcis vægtning mellem fredet/bevaringsværdig arkitektur og bæredygtighed er led i bestræbelserne angående det fremsynede Slettenhus.

Medarbejdere