Boliggården Afd. 19 Soldal

 

Fakta

Bygherre
Boliggården 
Adresse
Odinsvej 10, 3000 Helsingør 
Land
Danmark 
Areal
3.300 m² 
Årstal
2011 - 2012 
Anlægssum
1,1 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Boliger
Offentlig
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
SYLVEST VVS A/S  

Ombygning af varmecentral og udskiftning af brugsvandsledninger 

Afdeling 19 består af 48 lejemål i en 3-etages blok. 

AI´s arbejde på adressen omfatter ombygning af varmecentralen til fjernvarmeforsyning samt udskiftning af brugsvandsledninger i kælder.

Konvertering til fjernvarme
Nedrivning af ældre eksisterende gasinstallation og naturgasfyrede kedler inkl. skorstensaftræk. Installering af ny fjernvarmeinstallation, vekslere, reguleringsudstyr mv.

Ombygning af varmtvandsproduktionsanlæg
Eksisterende ældre varmtvandsbeholder nedrevet og nyt varmtvandsproduktionsanlæg etableret.

Ombygning af centralvarmeanlæg
Nedrivning af centralvarmeinstallationer i varmecentral. Installering af nye centralvarmeinstallationer, reguleringsventiler, pumper, vandbehandlingsanlæg og ekspansionsbeholdere mv.

Udskiftning af brugsvandsledninger i kælder
Varmt- og koldtvandsrør inkl. varmtbrugsvands cirkulationsledninger i kældergange udskiftet og nye strengreguleringsventiler monteret.

 

Medarbejdere