DTU Lyngby og Frederiksberg - Lab. og fiskestalde

 

Fakta

Bygherre
DTU Campus Service 
Adresse
Niels Koppels Allé, bygn. 402, Kgs. Lyngby 
Land
Danmark 
Areal
2.500 m2  
Årstal
2011 - 2013 
Anlægssum
28 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
 
 
Type
Institutioner
 
 

Relokalisering af akvariefaciliteter (fiskestalde) fra DTU Aarhus til nye faciliteter på DTU i Lyngby og på Frederiksberg. AI har for DTU været bygherrerådgiver i forbindelse med procesbeskrivelse, projektering, udførelse og idriftsætning af akvarieanlæg for udklækning og opdræt af ferskvands- og saltvandsfisk på DTU – Lyngby og Bülowsvej. Akvarieanlæggene anvendes i forbindelse med forskning af fiskesygdomme, som led i EU´s beredskabsplan for bekæmpelse af fiskesygdomme. Anlæggene er opdelt i 2 typer:

1: Anlæg for rent vand
2: Anlæg for urent vand

Anlæg for rent vand
Anlæg anvendes til udklækning og opdræt af diverse ferskvands- og saltvandsfisk, som efterfølgende flyttes til urent anlæg for smitteforsøg med virus. Anlægget er opbygget med 3 stk. 1000 l akvarier, 21 stk. 150 l akvarier, 7 stk. 150 l akvarier. Samlet akvarievolumen: 7.200 liter.
Anlægget er dimensioneret for 120 kg fiskebestand og et samlet max-flow på 9,2 m3/h recirkulering. Anlægget er forsynet med vandbehandling, mekanisk og biologisk filtrering, reservoir, ph-justering, UV-regulering og varme/køleflade for temperaturstyring af akvarievand.

Akvarieanlæg for urent vand
Anlægget anvendes til opdræt af virus-smittede saltvands- og ferskvandsfisk. Anlægget er opbygget i 3 GMO-godkendte smittestalde bestående af 4 stk. 1000 l akvarier, 8 stk. 150 l akvarier, 72 stk. 8 l akvarier.
Samlet akvarievolumen: 5.776 liter. Anlægget er dimensioneret for 250 kg fiskebestand. Anlægget er forsynet med en 30 m3 saltvandstank til forsyning af akvarievand på 3 delstrenge med mulighed for regulering af saltindhold, mekanisk filtrering, UV-regulering og varme/køleflade for temperaturstyring af akvarievand. Da anlægget er for smittede fisk, opsamles al akvarievand i underjordisk opsamlingstank for derefter at blive ledt igennem et pasteuriseringsanlæg før udledning til offentligt kloaksystem. Intet vand recirkuleres.

Medarbejdere