Dommervænget

 

Fakta

Bygherre
Andelsboligforeningen Dommervænget 
Adresse
Dommervænget, Roskilde 
Land
Danmark 
Areal
7.649 m2 
Årstal
2011 - 2016 
Anlægssum
80 mio. 
Entrepriseform
Partnering
 
 
Indsats
Driftrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
Dong Energy
NCC Construction Danmark A/S  

Bebyggelsen

Bebyggelsen består af 244 lejligheder. Dommervænget bærer præg af ensformighed og gentagelser, hvor facaderne består af skiftevis et vinduesbånd og et betonbrystningsbånd. Bebyggelsen består af to typer bygninger: 8 treetagers bygninger med fuld kælder under samt 4 toetagers bygninger med svalegang.

Tiltag efter BR15 krav

Bygningen efterisoleres overalt efter bygningsreglementets 2015 krav. Dette afstedkommer adskillige udfordringer konstruktionsmæssigt, som løses bedst muligt med alle aspekter for øje. For at opnå BR15 krav etableres der solceller på alle treetagers bygninger.

Arkitektonisk søges at få skabt et varieret, levende, nutidigt udtryk med tydelig differentiering mellem for - og bagside. Dette gøres bl.a. ved at bryde de gennemgående betonbrystningsbånd ved altanerne, hvor de vil blive erstattet af lamineret glas. Altanerne vil vokse ud fra facaden og dermed bidrage til at give facaderne et mere levende udtryk.

Medarbejdere