Sundholm Syd

 

Fakta

Bygherre
Boligforeningen 3B 
Adresse
Sundholm Syd - København  
Land
Danmark  
Areal
5.040 m2 
Årstal
2011 - 2015 
Anlægssum
55 mio. 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Præmieret
 
 
Samarbejdpart.
Algren og Bruun Landskabsarkitekter ApS/Bang & Linnet Landskab ApS
Enemærke & Petersen A/S
Scandibyg A/S  

Et urbant landskab
Projektet består af en række punkthuse i 3 og 4 etager, som placeres frit på en gammel gartnerigrund. Det grønne havemiljø er det samlende element for området med store træer og små pixihaver mellem husene. Midt i området ligger et gammelt vaskeri, som bevares og bruges som kunstfabrik. Ved kunstfabrikken etableres et fælles byrum som samlingssted for beboere og kunstnere. Den gamle fabriks industrielle og stoflige udtryk afspejles i de nye bygninger. Facaderne fremstår i riflet cortenstål, råaluminium og ubehandlet træ. Udtrykket er industrielt og stofligt - og i fint samspil med havernes frodighed og de begrønnede tage.

Mere fleksibilitet - mindre energiforbrug
For at opnå størst mulig indretningsfrihed er boligen udformet som åbne rum, der kun er opdelt af de faste installationer (bad, køkken og depot). De åbne rum og facader gør det muligt at sætte vægge op og få flere mindre rum - uden at gå på kompromis med dagslyset. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015 baseret på fjernvarme, super lavenergivinduer og ventilation med varmegenvinding. Vinduespartier i fuld bredde og højde giver maksimal udnyttelse af dagslyset og bedre arealudnyttelse end tykke ydervægge (ca. 5 m2 pr. bolig). Facaden afskærmes for indblik og solindfald/overophedning med udvendige mobilskærme.

Mere bæredygtighed - mindre byggeplads
Der arbejdes med rumstore boksmoduler, der giver mere produktion og mindre byggeplads. I produktionen optimeres materialeforbruget og byggeprocessen, så byggeriet bliver billigt og bæredygtigt.  Der bygges i rene trækonstruktioner, og facadebeklædningen er ubehandlede metalfacader i cortenstål og råaluminium, som kan omsmeltes og genbruges ved udskiftning.
Udearealerne udlægges som pixihaver til beboerne for at skabe et grønt og aktivt miljø med lave driftsudgifter. Alle tagflader begrønnes og bruges til forsinkelse af regnvand. De grønne tage øger biodiversiteten i området og forstærker bebyggelsens grønne karakter.

Medarbejdere

VIDEO