Danmarks Nationalbank

 

Fakta

Bygherre
Danmarks Nationalbank 
Adresse
København 
Land
Danmark 
Areal
700 m² gård og 1600 m² facade 
Årstal
2011 - 2012 
Anlægssum
25 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Offentlig
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 

Energirigtig renovering af lysgården i Havnegade

Totalrådgivning og håndtering af diverse bygherreleverancer, udførelse af facade- og karnaprenoveringer samt udførelse af nyt isoleret tagdæk med nye tagmembraner og taghaver.

Nationalbankens bygningskompleks i Havnegade består af en høj bygningsdel på fem etager samt en lav bygningsdel i en etage. I den høje bygningsdel, som betegnes etape I og II, er placeret to indre lysgårde. AI´s renovering omhandler lysgården i etape I, som i plan måler lidt over 700 m². Dertil kommer ca. 1.600 m² facade. Gården er placeret i 2. sals højde.

To typer facader

Lysgården omgives af en glasfacade, som består af to typer; en plan facade og en facade opbygget af karnapper. Den plane løsning er anvendt på atriumgårdens nord- og sydvendte facader, mens karnapløsningen er anvendt på de øst- og vestvendte facader.

Dagslys i omkringliggende arbejdsrum

Lysgårdens primære funktion er at forsyne de omkringliggende arbejdsrum med dagslys. I gården er anlagt en taghave, hvor det har været nødvendigt at placere et antal udblæsningshætter fra den underliggende maskinhal. I den nordlige ende, hævet over havens grusplan, er udlagt en opholdsterrasse, som der er adgang til fra de bagvedliggende lokaler.

Fredningskrav fra Kulturarvsstyrelsen

Bankens bygning mv. i Havnegade blev fredet den 26. august 2009, og renoveringen af taghaven er udført jævnfør krav fra Kulturarvsstyrelsen. Det er derfor en betingelse, at lysgården er blevet bevaret, som den fremstod ved fredningstidspunktet herunder bygningens haver.

Medarbejdere