TEC Gladsaxe - proceskøl og forsinkelsesbassin

Fakta

Bygherre
TEC 
Adresse
Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg 
Land
Danmark 
Areal
 
Årstal
2011 - 2012 
Anlægssum
1,6 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Udviklingsprojekt
 
 

Proceskøl via jordslanger

TEC´s Energiværksted i Gladsaxe anvendes bl.a. til undervisning af nye VVS-installatører.

Værkstedet indeholder prøvestande med gas- og fjernvarmeinstallationer, som anvendes til indreguleringsøvelser etc.

Overskudsvarmen fra disse installationer er tidligere blevet bortkølet ved hjælp af koldt brugsvand.

I forbindelse med etablering af ny P-plads er der nedgravet jordslanger, akkumuleringstank mv., således at bortskaffelse af overskudsvarme kan ske mere hensigtsmæssigt via et ”omvendt jordvarmeanlæg”.

Ovenstående installation sparer 1200 m3 vand pr. år svarende til en udgift på ca. kr. 45.000,-. 

30.000 liters forsinkelsesbassin

Afløbssystemet fra den nyasfalterede P-plads indeholder 30.000 liters underjordisk forsinkelsesbassin, så belastningen på områdets regnvandssystem formindskes.

Forsinkelsesbassinet kombineret med asfalteringen sikrer, at regnmængde i forbindelse med ekstreme regnskyl i et vist omfang tilbageholdes på grunden.

Anlægsudgift til det samlede anlæg udgør 1,6 mio.

Tilbagebetalingstiden er omkring 13 år beregnet ud fra den nuværende belastning.

Medarbejdere