TEC Hvidovre, Stamholmen 201

 

Fakta

Bygherre
TEC 
Adresse
Stamholmen 201, Hvidovre 
Land
Danmark 
Areal
2.550 m2 
Årstal
2010 - 2014 
Anlægssum
32 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Energirådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Gade & Mortensen Akustik A/S
Franck Geoteknik AS  

16 nye undervisningslokaler, simulatorbygning og forbindelsesgang

I forbindelse med nybygning og ombygning af TECs undervisningsfaciliteter på Stamholmen har AI fungeret som totalrådgiver på omlægningen af eksisterende fysiske rammer.

AI foretog en indledende analyse af eksisterende bygningsmasse og skitserede mulighederne for fremtidssikring og udbygning af Landtransportskolens afdeling på Stamholmen 201. I samråd valgtes et fordelingsprincip, der opererer med en tung uorganisk "vådrumslænge" - udført i beton - og på modsatte side undervisningslokalerne - udført i lette præfabrikerede træelementer. Derudover en simulatorbygning placeret som en pavillon i det samlende gårdrum samt en særskilt forbindelsesgang.

Projektet har omfattet

• Udarbejdelse af byggeprogram
• Udarbejdelse af udbudsprojekt til hovedentreprise
• Rådgivning vedrørende myndighedskrav
• Tilsyn
• Driftsrådgivning
• Energioptimering
• Indeklimaforbedring
• Indretning
• Ombygning

Medarbejdere