Albertslund Rådhus

 

Fakta

Bygherre
Albertslund Kommune 
Adresse
Albertslund Rådhus, Nordmarks Allé 
Land
Danmark 
Areal
7.700 m2 
Årstal
2005 - 2015 
Anlægssum
43 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Offentlig
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 

Bedre indeklima, lavere energiforbrug og arkitektonisk løft
I forbindelse med renovering og modernisering af Albertslund Rådhus har AI udviklet et nyt vinduesparti, der løser lys, luft og solafskærmning på en energieffektiv og naturlig måde. Det har skabt et bedre indeklima, et lavere energiforbrug og et arkitektonisk løft til facaden. Energitiltaget sender et klart signal til resten af kommunen om, at rådhuset prioriterer de bæredygtige løsninger kombineret med arkitektonisk kvalitet.

Ny hovedindgang med søudsigt, byrådssal og borgerservice
Albertslund Rådhus har fået en ny hovedindgang, så man ved ankomsten til rådhuset får udsigt over Rådhussøen. I den forbindelse er den eksisterende kajkant flyttet ud over vandet udført ved en udkraget kajkonstruktion.
Da byrådssalen på Albertslund Rådhus fra midt halvfjerdserne stod for en gennemgribende renovering, ønskede man fra starten at bevare de meget tidstypiske elementer - den amfiteatralske opbygning, materialevalg som ru træ og insitustøbt beton og farvevalg med orange som kontrast.
Samtidig skulle sal og inventar føres op til nutidig standard med interaktiv tavle og al moderne teknik integreret i det nye runde byrådsbord. Modernisering af byrådssalen var en del af en større renovering af vandrehallen langs Rådhussøen. Renoveringen omfattede udskiftning af nedslidte bygningsdele og tekniske installationer samt energioptimering i forhallen med Borgerservice, byrådssal, kantine, bryllupssal og vagtlokaler. Borgerservice er blevet omorganiseret så de sparsomme arealer udnyttes bedre. Bagkontoret har fået et mere roligt arbejdsmiljø, og forkontoret er blevet mere åbent og overskueligt for borgeren.

Solceller på tag
I 2014 påbegyndte AI etablering af et solcelleanlæg på taget af rådhuset. For at sikre optimale forhold for solcelleanlægget totalrenoveres tagfladen. 
Bygherrens investering giver en reducering i det årlige varmeforbrug samt det årlige el-forbrug fra ledningsnettet, og samtidig er afvandingsforholdene fra tagfladerne sikret.

Medarbejdere