Bakkevangen

Fakta

Bygherre
Greenliving 
Adresse
Bakkevangen, Kalundborg  
Land
Danmark  
Areal
10.450 m2 
Årstal
2010 - Skitseforslag 
Anlægssum
45 mio.  
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
BM Tag
Greenliving  

Landskabelige træk
Bebyggelsen på samlet 28 boliger er placeret på et smukt areal
på Herredsåsen nord for Kalundborg med en imponerende udsigt til Saltbæk vig med Sejerø i horisonten.
Landskabet er stærkt kuperet og rummer ud over de landskabelige værdier et fredet stendige og reminiscenser efter gravhøje.

Bebyggelsen
Bebyggelsen underordner sig det kuperede terræn ved ikke at have udmatrikulerede grunde.
Husene markerer sig skarpt i landskabet med klart definerede uderum. Terrasserne følger landskabets kurver.

Energirigtigt hus
Et energirigtigt hus har mange forudsætninger for at kunne fungere.
Husenes hovedretning er placeret øst/vest, aftrappet og forskudt mod syd. Aftrapningen og forskydningen giver mulighed for placering af sydvendte vinduer i facaden og i tagfladen shetlys. I husenes placering er der taget højde for skyggevirkninger fra nabobygninger, landskab og beplantning.

Rummet mellem husene
Boligerne opføres som dobbelthuse. På den måde minimeres ydermurenes overflade og derved opvarmningsbehovet. Mellem husene etableres et samlende fællesrum, hvor trafikken afvikles på de legende børns præmisser. Stræderne munder ud i bakkelandskabet nord for bebyggelsen med den imponerende udsigt fra Åsens nordlige skråning.

Beplantning
Beplantningen udgøres af løvfældende træer i klynger af paradisæble, bæræble og rødtjørn i højt græs i overgangszonen mellem vej og boliger.

Medarbejdere

  • Tomas Snog

    Kreativ Direktør, Partner, Arkitekt MAA