Glentehaven - tilstandsvurdering og helhedsplan

 

Fakta

Bygherre
Boligselskabet for Høng & Omegn 
Adresse
Slagelsevej 43, Høng 
Land
Danmark 
Areal
4.252 m2 fordelt på 56 boliger 
Årstal
2009 - 2015 
Anlægssum
20 mio. 
Entrepriseform
Fagentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Kuben Management  

Tilstandsvurdering af rækkehuse og etagehuse 

Tilstandsvurdering af etagehuse og rækkehuse til brug for udarbejdelse af helhedsplan over for Landsbyggefonden. Opgaven pågår i tæt samarbejde med bygherre samt dennes driftspersonel, bygherrerådgiver Kuben Management, og underrådgivere omkring mørtelanalyse, TV-inspektion af kloaksystem, rørundersøgelser og termografering. I opgaven indgår budgettering af udbedrings- og forbedringsarbejder.

Opgaven er udbygget med byggeteknisk bygherrerådgivning ved implementering af helhedsplan fra februar 2013.

I helhedsplanen indgår facaderenovering med udvendig efterisolering, nye døre og vinduer samt etablering af altaner.

I 2 boligblokke ombygges lejligheder i stueplan med tilgængelighedstiltag. Endvidere udføres lejlighedssammenlægninger, således boligernes størrelse fremadrettet tilpasses nutidige krav til boliger om mere plads.

Badeværelser ombygges komplet som følge af konstaterede byggeskader, og udeområderne får et løft med særlig tanke på indbygning af kriminalpræventive foranstaltninger.

 

Medarbejdere