Centerparken - energirenovering

 

Fakta

Bygherre
Boligselskabet for Høng & Omegn 
Adresse
Centervej 12-34, 4270 Høng 
Land
Danmark 
Areal
72 boliger / 6.500 m2 
Årstal
2009 - 2015 
Anlægssum
50 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Kuben Management A/S
HS Rådgivning as  

I tiden før AI startede på at udvikle dette projekt fremstod de 4 blokke med i alt 72 lejligheder i en ganske trist forfatning. Hængende plastikvinduer, betonskader, kuldebroer, svigtende murbindere i teglgavle samt indvendige fugt- og skimmelangreb er nu blevet tilendebragt via Landsbyggefondens mellemkomst og et frugtbart samarbejde mellem AI, beboerudvalg, Kuben Management og Boligselskabet. Projektet indeholder også lejlighedssammenlægninger, nye badeværelser og forbedret tilgængelighed. Genhusning og håndtering af en fint medspillende beboergruppe blev gennemført gnidningsfrit.

Det arkitektoniske greb består i at komme den eksisterende lettere ørkesløse facademonotoni til livs ved at bryde med den stramme vertikale og horisontale båndvirkning. I stedet introduceres et varieret boksmotiv, idet udvalgte facadedele beklædes med et sammenhængende og i forhold til den øvrige hvidpudsede facade stærkt kontrasterende materiale.

Yderligere er der arbejdet med at introducere markante forskelle mellem indgangsside og haveside. Med andre ord at lade bygningerne få en forside og en bagside. Før renoveringen var de horisontale betonbånd det altoverskyggende motiv på bygningernes langfacader – i dag fremstår indgangssiden med tydelige skifferbeklædte indgangspartier på en baggrund af hvid puds mens havesiden er et varieret puslespil af ”skifferbokse”.

Energirenoveringen er i dette tilfælde udført ved at isætte nye højisolerende træ-/aluminiumsvinduer, efterisolere udvendigt med facadebatts og puds samt forskellige typer og farver skiffer monteret på klink med skjult fastgørelse. Det har selvfølgelig været nødvendigt at afrense og forberede tidligere facader og øvrig bygningsmasse grundigt før energirenoveringen. Desuden skæres betonelementbrystninger foran altaner ned og erstattes med glasværn, hvilket medfører mere dagslys på altaner og i boliger. Alt i alt fører denne strategi til et byggeri, der ikke ligner kalkuleret snusfornuft, men fremstår som en værdig, varieret og fremsynet bebyggelse i Høng.  

Medarbejdere