Kombit

 

Fakta

Bygherre
Kombit  
Adresse
Halfdansgade 8, København  
Land
Danmark  
Areal
1944 m2  
Årstal
2009 - 2012 
Anlægssum
 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Erhverv
 
 
Karakteristika
Nybyggeri
 
 

Kombit

Kombit er en dynamisk virksomhed, som udvikler IT-systemer for kommunerne, arbejder projektorienteret og holder mange formelle og uformelle møder. Indretningen er planlagt, så den understøtter dette.
I projektet er der tilstræbt at skabe en atmosfære af uhøjtidelig forfinet enkelhed, som spiller sammen med glashusets transparens og lethed.
Farveholdningen er neutral suppleret med kraftige farveaccenter, som varierer fra område til område.

Indretningen

Opgaven var at indrette et nyt kontorhus til Kombit. AI fik sammen med Kombits projektleder funktionerne på plads og fik bestilt de glasvægge og installationer, som skulle til for at opfylde Kombits behov. AI udarbejdede møbleringsplaner, forslag til møbelvalg, farvevalg og skiltning. Ad hoc-grupper blev løbende inddraget i beslutningsprocessen.
Medarbejderantallet var ved indflytningen i 2009 40 personer. Medarbejderantallet var i 2012 øget til ca. 90 personer. Dette har betydet, at mere areal er taget i brug, at der løbende har været foretaget tilretninger, og at der er indkøbt mere inventar.

Medarbejdere