Rolandsgården - vinduesudskiftning i 288 boliger

 

Fakta

Bygherre
KAB 
Adresse
Løvetandsvej 1-28 
Land
Danmark 
Areal
8.098 m2 
Årstal
2010 - 2012 
Anlægssum
5,6 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 

576 stk. vindues- og altansdørselementer

AI har for KAB foretaget vinduesudskiftning i 288 boliger omfattende 576 stk. vindues- og altansdørselementer. 

I planlægningsfasen har AI hjulpet med deltagelse i afdelingsmøder for afstemning og vedtagelse af projektet og derefter udført projektering af opgaven, licitation samt indstilling af - og kontrahering med entreprenøren.

I forbindelse med projekteringen har AI varetaget ekstra undersøgelser af byggeriet for afklaring af, om der var asbest og PCB i de eksisterende materialer. 

I udførelsesfasen har AI ført fagtilsyn og sikret, at opgaven blev løst indenfor de 5 måneder, der var afsat til opgaven, ligesom kvalitet og økonomi er blevet gennemgået løbende. AI har ligeledes stået for opfølgning på mangler i forbindelse med afleveringen af opgaven. Eftersom arbejderne foregik i beboede lejligheder, blev der lagt stor vægt på varslinger og beboerorientering.

Derudover har AI sammen med bygherre varetaget 1-års gennemgangen af byggeriet.

Medarbejdere