Israels Plads, Torvehallerne

 

Fakta

Bygherre
Jeudan A/S 
Adresse
Israels Plads, København 
Land
Danmark  
Areal
Bygning 3.600 m2 - Plads 6.700 m2 
Årstal
2009 - 2011 
Anlægssum
85 mio. 
Entrepriseform
Storentreprise
 
 
Indsats
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Erhverv
Kultur
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
Arkitekturværkstedet ApS v. Hans Peter Hagens  

Torvehallerne på Israels Plads i hjertet af København bliver kaldt et "super marked” og et ”mad mekka” og er i dag mødested for folk fra land og by, et kulturelt samlingspunkt med noget for enhver smag i alle aldre.

Butikkerne fungerer som små, afgrænsede rum, hvor hver delikatesse og specialitet præsenteres i en selvorganiseret ramme, som tillader hvert brand at træde selvstændigt frem. Torvehallerne taler til gæsternes sanser – både visuelt, æstetisk og funktionelt, og der er en naturlig bevægelsesåre mellem inde og uderum, som sikrer et konstant liv og flow hele året rundt.

Ingeniørdesign 

Torvehallerne består af 2 længeformede bygninger, hvoraf den ene har fuld kælder. Hallerne er placeret på den del af Israels Plads, der ligger tættest på Frederiksborggade. Undergrunden i området består hovedsageligt af fyld, hvilket har nødvendiggjort omfattende pælefundering. Dette kombineret med Metroens passage ved Frederiksborggade har gjort funderingsarbejdet til en stor udfordring.

Hallerne er opført som stålkonstruktioner, idet 10 indvendige "paraplystålsøjler" i hver hal, sammen med facaderne, bærer tagene. Alt stål er præfabrikeret på fabrik og herefter fragtet til byggepladsen og samlet her.

Torvehallerne er tilsluttet fjernvarme og er moderat opvarmede, hvilket sker med en kombination af varmeventilatorer og varmlufttæpper. Ventilation af hallerne sker hovedsageligt naturligt via motoriserede åbninger i rytterlys kombineret med vinduesåbninger og hejseporte i facader. Rytterlys og hejseporte indgår ligeledes i brandsikring af bygningerne. I kælderen er indrettet depotrum, kølerum og omklædningsfaciliteter. Endvidere findes teknikrum for el, varme, køl og ventilation.

Fra hallernes tage opsamles regnvand til brug for vanding og toiletskyl. Øvrigt regnvand og spildevand ledes til offentlig kloak.

I forbindelse med projektet blev forskellige affaldssystemer overvejet. Til håndtering af 2 store hovedfraktioner faldt valget på et underjordisk "elevatorkomprimeringssystem", som, via indkast i terræn, modtager de 2 fraktioner.

Når de 2 komprimatorer er fyldte, løftes de via egen anordning til terræn, hvor lastbiler sørger for at fragte komprimatorerne til tømning.

Medarbejdere

  • Steen Mortensen

    Afdelingsleder Ingeniørafdelingen - Partner, Ingeniør M. IDA, M. FRI