Hørgården 1 og 2 - udskiftning af jordledninger

 

Fakta

Bygherre
Boligselskabet 3B 
Adresse
Brydes Allé 52, København 
Land
Danmark 
Areal
55.500 m² 
Årstal
2009 - 2014 
Anlægssum
1,6 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 

Successiv udskiftning af vand- og varmeledninger

Hørgården 1, som består af 440 lejligheder, og Hørgården 2, som består af 375 lejligheder, er opført primo 1970.

Bebyggelserne er fjernvarmeforsynede via et teknikrum i henholdsvis Hørgården 1 og Hørgården 2.

I forsættelse af totalrenovering af 2 fjernvarmecentraler har AI udfærdiget samlet projekt for successiv udskiftning af interne jordledninger mellem de enkelte blokke.

Eksisterende jordledninger er udført traditionelt med galvaniserede og sorte stålrør nedlagt i betonkanaler. Nye jordledninger udføres for vandledningers vedkommende i præisolerede fleksible PEX rør, som nedlægges i ubrudte længder mellem de enkelte blokke. Varmeledninger udføres i  traditionelle  præisolerede  stålrør.

Udskiftning  af de enkelte ledningsstræk planlægges og udføres, således at afbrydelse, fjernelse af eksisterende ledninger og nedlægning af nye  varmtvandsledninger  sker i  en samlet arbejdsgang startende om formiddagen og  afsluttet senest næste morgen.

Udskiftning af jordledningerne i de 2 afdelinger startede i  2009 og endeligt afsluttet i 2014.

 

Medarbejdere