Egebjerghaven tagrenovering

 

Fakta

Bygherre
Almenbo 
Adresse
Egebjerghaven, Ballerup 
Land
Danmark 
Areal
6.000 m2 
Årstal
2009 - 2010 
Anlægssum
7 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Driftrådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Institutioner
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 

Tagudskiftning - Karrébygning
Bygningerne afdeling 1705 Egebjerghaven er opført 1989-1990 som 1½ - 2½-plans rækkehus-/karrébebyggelse samt punkthus med i alt 112 boliger i gult murværk med gule vingetegl.
Entreprisen har omfattet udskiftning af tegl og undertag, da eksisterende gule vingetegl var nedbrudte, og det blev vurderet, at det var formålstjenligt at udskifte disse til røde vingetegl, som er mere vejrbestandige. I forbindelse arbejdet foretog man ligeledes tagrenovering i børneinstitutionen i Egebjerghaven, hvor der blev taget særlig hensyn til børnenes sikkerhed

Tagrenovering - Længehus
Som en del af afdeling 1705 Egebjerghaven er et 2½-plans længehus opført i 1990 med i alt 29 boliger samt 7 erhverv i stueetagen. Tagene er i år 2000 komplet udskiftede til røde vingetegl. Entreprisen har omfattet gennemgang og renovering af eksisterende ovenlysvinduer samt udskiftning af rygningsbånd og pladebelægning på kviste.

Tagrenovering - Punkthuse
Bygningerne blok A-C Egebjerg Bygade i afdeling 1705 Egebjerghaven er opført i ca. 1995 som "punkthus"-lignende bebyggelse med i alt 26 boliger. Blokkene er opført i murværk med etageadskillelser i beton og med næsten flade tage. Tagene er belagt med mekanisk fastgjort "kobberpap" udlagt på underpap og polystyrenplader. Afvanding er UV-system med tagbrønde og vandrender. Det totale tagareal inkl. opkanter m.v. udgør omtrentligt 765 m2. Det bemærkes, at der ikke almindeligvis er adgang til tagene, som reelt befinder sig i 3. hhv. 5. sals højde. Tagdæk udgøres i henhold til eksisterende tegningsmateriale af 120 mm forspændte betondækelementer, hvorpå der er udlagt papmembran, ca. 230 mm kileskåret polystyren, ca. 20 mm mineraluld og afsluttet med 2 lag pap med "kobber" indlæg formentlig som "Icopal top 500, kobber".

Entreprisen har omfattet renovering af eksisterende kobberbelægning på blok A, B og C samt ny belægning på blok C i den lave del af blokken. Derudover etablering af udvendige stiger og faldsikring.

 

Medarbejdere