Grønt gårdrum

 

Fakta

Bygherre
EF Lundsgade 5 / LB Lærerstandens Brandforsikring 
Adresse
Upsalagade 6 og Lundsgade 5 
Land
Danmark 
Areal
1000 m2 
Årstal
2008 - 2010 / 2013 
Anlægssum
2,5 mio 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Driftrådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Renovering
 
 

Gårdrummet mellem Upsalagade 6 og Lundsgade 5 er blevet forvandlet fra en mørk baggård til et grønt gårdrum som samler både børn og voksne i bebyggelsen. Hvad der før var en bagside på ejendommene er nu et rekreativt opholdsrum med plads til leg, mikrohaver, fællesspisning.

Projektet har omfattet nedrivning af den eksisterende gårdkælder, udvendig fugtsikring af de gamle kældervægge, nye kloakker, regnvandssikring med pumpebrønd, affaldshåndtering med skærmende beplantning, mikrohaver til beboerne og begrønning af facader, som også skaber en akustisk dæmpning af gårdrummet. Belægningerne er funktionsopdelt i en aktiv ring til leg med løbehjul og kridt. Og en mere passiv kantzone til ophold langs de begrønnede facader, som er møbleret med mikrohaver, som dyrkes af beboerne. I kantzonen er det er muligt at finde plads i solen det meste af dagen, og det lette inventar gør det let at flytte sig hen i solen.

Den skærmede gård i tunge teglfacader er efter en solrig dag lun til langt ud på aftenen og kan benyttes til fællesspisning og ophold. Gårdrummet bliver tit benyttet ved festlige lejligheder som et ekstra stort rum der kan rumme mange gæster.

På ejendommen Lundsgade 5 har der desuden være lavet drift og vedligeholdelsesrapport i 2013.

Medarbejdere