Modernisering af gammel ejendom

Fakta

Bygherre
ABF Prinsesse Maries Allé 14-16 
Adresse
Prinsesse Maries Allé 14-16, Frederiksberg 
Land
Danmark 
Areal
 
Årstal
2007 - 2009 
Anlægssum
1,7 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 

Prinsesse Maries Allé 14-16

AI har bistået andelsboligforeningen Prinsesse Maries Allé 14-16 dels med indhentning af kommunens tilladelse til udførelse af 16 nye altaner med tilhørende nye altandør partier på 1., 2., 3. og 4. sal på gadefacaden mod henholdsvis Vodroffsvej og Prinsesse Maries Alle. Og dels med hovedrenovering af betonskader på 4 karnapper med altan på toppen, facadereparation af pudset underfacade, hovedgesims, pilaster og frontispice samt vedligeholdelse af vinduer og døre med snedkerreparation og malerbehandling.

Bygningen er af Frederiksberg Kommune omfattet af tinglyst facadecensur og har en bevaringsværdi på 3, på en skala fra 1-9, hvor 1 er højest.

Altanerne er udført med en bærende stålkonstruktion, en altanbund i fiberbeton, undersiden beklædt med en galvaniseret stålplade og værn bestående af håndliste, sceptre og balustre udført i galvaniseret fladstål. Alt synligt stål er med overfladebehandling i farven Grafital.

Bærende stålramme med vederlagsplader er ført ind i facaden og faststøbt med ekspanderende beton. Nye dørhuller er tilpasset eksisterende vindueshuller med efterreparation af pudset facade.

Hovedrenovering af karnapper er udført ved frihugning af betonskader og tilstøbning i nøje overensstemmelse med de eksisterende forhold. Den skadede og pudsede underfacade, hovedgesims, pilaster og frontispice er repareret med tilsvarende udseende, mønstre og profilering klar til filsning. Afslutningsvis er alle pudsede og betonreparerede overflader blevet filset med ensartet farve som den eksisterende. Bygningen fremstår herefter med en flot facade i gadebilledet.

Medarbejdere