Skælskør Boligselskab - helhedsplan

Fakta

Bygherre
Skælskør Boligselskab afd. 12 & 13 
Adresse
Parkvej 2 A - 34 D, Skælskør 
Land
Danmark 
Areal
291 boliger / 22.700 m2 
Årstal
2006 - 2012 
Anlægssum
158 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Kuben Management A/S
Mangor og Nagel
Slagelse Kommune  

Helhedsplan og designmanual

AI har udarbejdet en helhedsplan og designmanual, der omfatter alt fra betonrenovering, facaderenovering, sammenlægning af lejligheder og tilgængelighed til optimering af udearealer mm. Helhedsplanen svarer på bebyggelsens byggetekniske, arkitektoniske og miljømæssige problemer.

Dialog med beboerne 

Projektet er udviklet i dialog med beboerne for at afdække de "rigtige" løsninger og skabe ejerskab til disse, så projektet også kan medvirke til at løfte området socialt.

Implementering af helhedsplanen

AI har fungeret som totalrådgiver under hele ombygningen fra projektering til implementering af helhedsplanen fra oktober 2008 med færrest mulige gener for de berørte beboere inden for de budgetmæssige rammer. I arkitektonisk og økologisk henseende ved indretning, materialevalg, fleksibilitet m.v. skabes der derved gode, attraktive og allergivenlige boliger. Projektet er løst samlet ved optimal indretning af boligerne og bearbejdning af facader og udearealer.

Tilgængelighed

Facaderne er blevet efterisolerede og forsynet med nye beklædninger samt nye elevatortårne som en del af tilgængelighedskravet fra Landsbyggefonden for området. Eksisterende altaner er blevet skiftet til nye, der i stueetagen har adgang til terræn, og som forbedrer boligerne og skaber overgange fra boligen til udearealerne. Desuden er der blevet renoveret badeværelser og køkkener, ligesom der i samarbejde med myndighederne er indrettet handicapvenlige boliger med velfærdsteknologi. 

Medarbejdere

  • Tomas Snog

    Kreativ Direktør, Partner, Arkitekt MAA