Restaurering af Moltkes Palæ

 

Fakta

Bygherre
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn 
Adresse
Dronningens Tværgade 2A, København  
Land
Danmark 
Areal
3.000 m2 
Årstal
2003 - 2017 
Anlægssum
17,5 mio.  
Entrepriseform
Fagentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Erhverv
Kultur
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 

Fredet Palæ med moderne indretning og funktion

Første del af Moltkes Palæ blev opført i midten af 1700-tallet og er i starten af 1900-tallet blevet udvidet til den størrelse, Palæet har i dag. Ud over at huse Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn benyttes palæet til restaurations- og konferenceformål.

Den intensive brug af huset samt behovet for nutidige konference-, restaurations- og køkkenfaciliteter betød, at man har gennemført en større restaurering af palæet. Restaureringen har af hensyn til palæets drift været gennemført over fire sommerperioder og har logistisk været en stor udfordring.

Ved restaureringen har nogle af landets dygtigste håndværkere medvirket til at genskabe palæets historiske pragt - ofte med udgangspunkt i materialer og arbejdsmetoder, der hører en anden tid til, og som fordrer en hel særlig opmærksomhed. I kombination med dette nænsomme arbejde er det lykkedes at integrere moderne udstyr, som, uden at forstyrre lokalerne, gør dem anvendelige til moderne arrangementer.

Seneste arbejder i palæet omfatter renovering af tagkonstruktionen og tegltag, facaderenovering samt renovering af ventilation og varme i palæet.

Det eksisterende ventilationsanlæg for Den Gyldne Sal er ikke tidssvarende og udskiftes til et nyt med varmegenvinding. Palæets mindre saloner er i dag ventileret via ét samlet udsugningsanlæg. Dette er ligeledes udtjent og udskiftes med flere individuelle anlæg, så ventilationen kan styres for hver enkelt salon. Der etableres nye kvistaltaner i tagfladen for at skabe mere lys i Buesalen. I denne forbindelse omlægges det eksisterende ventilations- og varmesystem og tilpasses til den nye indretning.

Samtlige arbejder i Moltkes Palæ har foregået i tæt dialog med Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn og palæets brugere.

Medarbejdere