Hørgården 1 og 2 - nye varmecentraler

 

Fakta

Bygherre
Boligselskabet 3B 
Adresse
Brydes Allé 52, København 
Land
Danmark 
Areal
55.500 m² 
Årstal
2006 - 2008 
Anlægssum
7,3 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
C. G. Entreprise  

Varmeanlæg med CTS-styring

Hørgården 1, som består af 440 lejligheder, og Hørgården 2, som består af 375 lejligheder, er opført primo 1970. AI har foretaget totalrenovering i form af udskiftning af 2 fjernvarmecentraler.
 
Bebyggelserne er fjernvarmeforsynede via et teknikrum i henholdsvis Hørgården 1 og Hørgården 2. De oprindelige varmecentraler bestod af store varmtvandsbeholdere samt direkte fjernvarmeanlæg uden veksler og var således efter nutidens forhold utidssvarende. Herudover ønskede boligforeningen en opgradering/udskiftning af eksisterende CTS-automatik-anlæg.

De nye centraler er udført som rene veksleranlæg, således at forvarmning af det varme brugsvand ved hjælp af varmeanlæggets returvand  er blevet mulig. I hver varmecentral er der monteret 4 stk. centralvarmevekslere og 8 stk. brugsvandsvekslere. 
Ombygning af varme- og brugsvandsanlæggene er udført, således at servicering af de enkelte vekslere kan ske uden afbrydelse af forsyning til de enkelte boliger.

Varmeanlæggene er etableret med automatisk (vakuum-) udluftningsanlæg. Ombygning af centralerne er sket  uden væsentlige afbrydelser af vand og varmeforsyning til de enkelte boliger.

Varmecentralerne fremstår efter renoveringen som tidssvarende og driftsvenlige med mulighed for fjernstyring og -overvågning.

Medarbejdere