150 præfab boliger

 

Fakta

Bygherre
AL2bolig og Brabrand Boligforening  
Adresse
Tranbjerg Syd, Århus 
Land
Danmark  
Areal
15.500 m2 
Årstal
2005 - 2012 
Anlægssum
75 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
Partnering
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Planlægning
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Præmieret
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
DISSING+WEITLING
Algren og Bruun Landskabsarkitekter  

Landskabelig bebyggelse

Boligområdet er placeret i det åbne landskab i udkanten af Århus og indeholder 150 boliger. De landskabelige kvaliteter er integreret i den nye bebyggelse. Boligerne forskydes og flettes med landskabet, og de lange landskabelige kig er bevaret. 
Inden for rammerne af præfab produktion er der udviklet et rækkehus i 2 etager, et gårdhavehus i 1,5 etage og en seniorbolig i en etage. Det sikrer et godt udvalg af boligtyper og en varieret bebyggelse. Alle boligtyperne har små private gårdhaver og terrasser - så uderummene bliver en naturlig forlængelse af boligerne. Den første etape var på 54 familieboliger, og anden etape var på 16 ældreboliger.

Bæredygtighed

Boligerne er sikret et lavt energiforbrug. De første boliger er opført som normal energiklasse BR08 og energiklasse 2, mens de sidste er opført som energiklasse 2015.
Der er brugt lokale materialer i form af skandinavisk træ til både konstruktioner og facadebeklædning. Facadebeklædningen er imprægneret for at sikre en lang levetid. Imprægneringen er svanemærket, så træet kan bortskaffes uden udvikling af miljøskadelige stoffer. De landskabelige kvaliteter er bevaret i stedet for at udmatrikulere området i private haver. Det skaber fri adgang til området for beboerne og øger den naturlige forekomst af lokale plantevækster og dyrearter. Byggeriet er opført med præfabrikerede rumstore elementer. I produktionen er der bl.a. optimeret på byggeproces og materialeforbrug, hvilket har sænket anlægsudgifterne.

1. præmie

Projektet fik 1. præmie i arkitektkonkurrence om udvikling af fremtidens præfabrikerede boligbyggeri.

Medarbejdere

 • Dennis Storm

  Afdelingsleder Odense - Associeret partner, Bygningskonstruktør

 • Flemming Lund Kristensen

  Forretnings- & projektleder, Almene boliger, Bygningskonstruktør MAK

 • Steen Mortensen

  Afdelingsleder Ingeniørafdelingen - Partner, Ingeniør M. IDA, M. FRI

 • Tomas Snog

  Kreativ Direktør, Partner, Arkitekt MAA