TEC HTX Ballerup

 

Fakta

Bygherre
TEC 
Adresse
Telegrafvej 9, Ballerup 
Land
Danmark 
Areal
3.800 m2 
Årstal
2012 - 2015 
Anlægssum
31 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 

Nyindretning af HTX undervisningslokaler

Som totalrådgiver har AI, i tæt samarbejde med TEC’s bygningsafdeling og pædagogiske personale, på TEC HTX Ballerup forestået udarbejdelse af beslutningsgrundlag og projekt for ombygning af bygning C. Det samlede projekt omhandler nyindretning og udvidelse af TEC HTX´undervisningslokaler i en eksisterende 3-etagers bygning på 3.800 m2.
Det endelige projekt omfatter total indvendig rydning af vægge og udskiftning af tekniske anlæg, forbedring af ventilation og dermed indeklimaet samt indretning af et nyt, spændende studiemiljø.

Den meget store husdybde på 25 meter gav sammen med den eksisterende indretning lange og meget mørke korridorer. Med den nye indretning er der flere steder åbnet op til facaden med små torve. I gangforløbet er der etableret større og mindre rum til ophold, lektielæsning, gruppearbejde m.v. Via store glaspartier til klasselokalerne trækkes lys ind i gangforløbet.

Stueetagen rummer faglokaler såsom fysik-, kemi- og biologilaboratorier, megatronic, lodderum og proceskøkken. På 1. sal er der indrettet lærerværelse og traditionelle undervisningslokaler, og på 2. sal er der indrettet bibliotek og traditionelle undervisningslokaler. Samtlige lokaler er fuldventilerede for optimering af indeklimamæssigt korrekt læringsmiljø.

I laboratorierne er der etableret proces ventilationsanlæg omfattende stinkskabe, LAF - bænke, punktsug over laboratorieborde, gasinstallationer samt loddesug og vandbehandlingsanlæg. El- og belysningsanlæg er nyetablerede med traditionelle loftsarmaturer suppleret med spots ved gulv og loft. Alle tekniske anlæg styres automatisk, enten via nyetableret CTS-anlæg eller via individuelle lysstyringsanlæg i de enkelte områder.

Bygningen fremstår efter afsluttet byggesag som en nyrenoveret og tidssvarende. 

Medarbejdere