Sammenlægning af 2 skoler

 

Fakta

Bygherre
Københavns Kommune 
Adresse
Ny Carlsbergvej - Alsgade, København 
Land
Danmark 
Areal
1.600 m2 
Årstal
2007 - 2009 
Anlægssum
25 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Cowi
Svend Algren Landskabsarkitekter  

Vesterbro Ny Skole

Det er projektets overordnede formål at forene de to skoler, Ny Carlsbergvejens Skole og Alsgades Skole til én ny moderne og tidssvarende skole; "Ny Vesterbro Skole".
Med helhedsplanen skabes der plads til de planlagte funktioner gennem ombygning i de eksisterende bygninger og ved at etablere en ny multisal i skolegården.

Multisalen

Multisalen tænkes som en let bygning placeret tæt op af den nye skoles hovedindgang. Multisalen giver skolen mulighed for at samle eleverne til kropslige, musiske aktiviteter, til skoleudstillinger mod omverdenen, til drama og teater, til tumlesal, leg og ophold, samt flere former for boldspil. Multisalen bliver en bygning, der kommer til at fremstå som skolens ansigt udadtil.

Videnscenteret

Videnscenteret er tænkt som det element, der samler de 2 skoler. Her placeres en ny og synlig central administration, den nye lærersamling, forberedelse, det pædagogiske center, skolens biblioteket, udstillinger m.m. Videnscenteret bliver et indendørs centralt skoletorv.
Videnscenteret bliver skolen nye ansigt indadtil.

Bæredygtig arealoptimering

Der er arbejdet med bæredygtig arealoptimering både inde og ude. Udenfor er multisalen opført i den gamle skolegård. Men for ikke at gøre udearealet mindre er der etableret en boldbane på taget, der svarer til den plads, bygningen har taget fra skolegården. Indenfor udnyttes arealet i både multisalen og videnscenteret til flere funktioner, der normalt ville have haft hvert sit rum. Når flere funktioner lægges sammen kan man nøjes med mindre plads og dermed lavere anlægs- og driftsudgifter.

Medarbejdere