Hellebo Park

Fakta

Bygherre
Dan Ejendomme 
Adresse
Helsingør 
Land
Danmark 
Areal
2.950 m2 
Årstal
2003 - 2004 
Anlægssum
Ca. 45 mio.  
Indsats
Arkitektrådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Nybyggeri
Renovering
 
 

Nye tagboliger og nye elevatorer

Projektet har undersøgt muligheden for 36 nye tagboliger på eksisterende etagehuse og installering af elevatorer i samtlige 18 opgange for at gøre bebyggelsen mere tilgængelig og ældrevenlig.

At bygge videre på Utzons arkitektur

Byggeriet er tegnet af Jørn Utzon. I disponeringen af tagboligerne har det været afgørende at følge det oprindelige arkitektoniske udsagn. Tagboligerne fremstår som en let konstruktion med en let facadebeklædning oven på de eksisterende tunge bygningskroppe. Gård og gavlfacader fremstår lukkede, hvorimod facade mod ringvejen og rækkehusene er i glas svarende til udtrykket i den eksisterende bygning. Tagboligerne er placeret inden for etagehusenes eksisterende murkroner for at underordne sig etagehusenes udtryk og for at minimere indbliksgener fra de nærliggende rækkehuse.  

Præfab byggeri og bæredygtighed

For at undgå en kompliceret byggeplads og for at minimere gener for beboerne, er projektet tegnet som præfab byggeri. Den nye etage og de nye elevatorer kommer som færdige bygningselementer, der blot skal monteres på stedet. Hermed optimeres der både på økonomi, materialeforbrug og lokale miljøpåvirkninger.

Medarbejdere