Kvartersløft med nye plejeboliger

 

Fakta

Bygherre
Korsør Kommune og ALBO/KAB 
Adresse
Motalavej, Korsør 
Land
Danmark 
Areal
560.000 m2 
Årstal
2002 - 2007 
Anlægssum
300 mio.  
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Nybyggeri
Præmieret
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
SLA Landskabsarkitekt
Arkitema
DAI  

Fra nedslidte boliger til nye ældreboliger

Motalavejkvarteret i Korsør havde længe været inde i en dårlig udvikling med mange sociale problemer til følge. For at vende denne udvikling blev der iværksat et kvartersløft med over 20 forskellige tiltag. En af de primære indsatser var ombygning af eksisterende boliger til 63 ældre- og plejeboliger samt servicecenter.

Ombygningen har medført, at alle installationer (afløb, vand, varme og ventilation) er udskiftet.

Bæredygtighed

Projektet er gennemført med særligt fokus på totaløkonomi og bæredygtighed. Valg af materialer og løsninger er blevet belyst og prioriteret ud fra miljøhensyn. Der er desuden i plejeboligerne udviklet en særlig støjdæmpende udluftningsventil, som tager højde for den nærliggende motorvej.

Årets arkitekturpris 2006

Korsør Kommune har sammen med Korsør Bevaringsfond og Akademisk Arkitektforening tildelt projektet Årets Arkitekturpris 2006. Formålet med prisen er at sætte fokus på æstetik, nytænkning og kvalitet.

 

Medarbejdere