Ørestadens Idrætscenter

 

Fakta

Bygherre
København Kommune  
Adresse
Ørestaden, København  
Land
Danmark  
Areal
 
Årstal
 
Anlægssum
 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Erhverv
Kultur
Uderum
 
 
Karakteristika
Udviklingsprojekt
 
 

Situation og infrastruktur

Ørestadens Idrætscenter er placeret i bydelen Universitetskvarteret i Ørestad Nord på et grundareal, der mod vest afgrænses af metrohøjbanen mod de øvrige verdenshjørner af 'boligslangen', der definerer en pladsdannelse mellem boligerne og idrætscenterets østlige side.
Idrætscenteret er placeret ved metrostationen Islands Brygge, øvrig adgang sker via stiforbindelser gennem universitetsområdet samt vejadgang fra Ørestad Boulevard.
Idrætscenteret åbner sig primært mod den planlagte plads mellem boligslangen og idrætscenteret. Her etableres hovedadgangen til idrætscenteret. Mod vest og dermed metroen vil idrætscenteret fremtræde mere lukket. Mellem idrætscenteret og metroen etableres parkering på terræn for personale og ansatte, herfra etableres en sekundær adgang til idrætscenteret.
Centeret er planlagt til at rumme ca. 12.000 m2. Generelt er centeret planlagt indrettet med høj grad af fleksibilitet, idet kravene til idrætsgrenenes faciliteter og facilitetsbehov løbende ændres.