Erhvervsbyggeri med børneninstitution på taget

 

Fakta

Bygherre
Søtoftegård A/S 
Adresse
Amerikavej, København 
Land
Dannmark 
Areal
1.200 m2 + 7.700 m2 
Årstal
2001 - 2002 
Anlægssum
 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Erhverv
Institutioner
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Renovering
 
 

Fra værksted til moderne kontorlandskab

Ejendommen er opført i 1959 til bilfirmaet Andersen & Martini til salg og reparation af automobiler. Ved ombygningen er der i værkstedsbygningen indrettet to selvstændige lejemål på hver sin side af en fælles foyer. Enkelte cellekontorer og møderum er som indskudte bokse i glas og eternitbeklædning placeret i et åbent kontorlandskab, der overvejende er indrettet som storrumskontorer. Disse storrumskontorer står i åben forbindelse med kontorarealerne på mezzaninetagen.

Legeplads på taget

Børneinstitutionen er placeret lyst og åbent på hovedbygningens 6.etage med legeareal på tagterrassen ovenover. Børneinstitutionen er organiseret omkring et bevæget gangforløb understøttet af belysning og lysindtag med mulighed for indblik og udkig til grupperummene. Fællesrum og teatersal er placeret centralt og skyder sig ud af hovedbygningens sydfacade som et karnapmotiv i stål og glas. Legepladsen er delvist afskærmet af en let beplantet pergola og udformet med varierende legerum tematiseret som elipseformede hækplantninger - det hele indrammet af en glasinddækket afskærmning.

Godt indeklima

Der er i bygningens udformning lagt vægt på at opnå en rumlig, oplevelsesrig verden for børnene samt gode dagslysforhold. Valg af sunde materialer og størst mulig rumvolumen sikrer et godt indeklima.