Konstruktioner

 

BRED eRFARING

Konstruktionsafdelingen har en bred erfaring inden for mange forskellige konstruktionsopgaver. Fra renoveringsopgaver til nybygningsopgaver og opgaver med mere komplekse bærende og stabiliserende konstruktioner. Vi løser alle opgavetyper, uanset om det omfatter murstensbyggeri, insitustøbte betonkonstruktioner, beton- eller træelementbyggeri, stålkonstruktioner, fundamenter eller en helt anden konstruktionstype.

 

BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Opgaverne løses altid i tæt samarbejde med de involverede parter, hvor tværfaglig sparring, nytænkning og kreative løsninger er blandt de elementer, som sikrer vores kunder den mest bæredygtige løsning. Alt afhængig af opgavetypen tilpasses vores ydelse altid kundens ønsker og behov set i forhold til projektets totaløkonomi.

 

Inden for projektering af bærende og stabiliserende konstruktioner, samt tilsyn under udførelsen, dækker vi følgende konstruktioner:

 

Betonkonstruktioner

Letklinkerbetonkonstruktioner

Porebetonkonstruktioner

Murværkskonstruktioner

Stålkonstruktioner

Trækonstruktioner

Stål/beton Kompositkonstruktioner

Direkte fundering

Pælefundering 

 

Blandt de opgavetyper, vi tidligere har løst, kan nævnes:

 

Nybyggeri

Etagebyggeri

Erhvervs- og domicilbyggeri

Skole- og institutionsbyggeri

Idrætshaller

Betonelementbyggeri

Tribunekonstruktioner

Bygningskonstruktioner i høj sikkerhedsklasse

Stålgitterkonstruktioner

Stålhaller

 

Renovering

Renovering og forstærkning af eksisterende bærende konstruktioner

Etablering af større eller mindre huller i eksisterende bærende og stabiliserende konstruktioner

Eftervisning af eksisterende bygningers bæreevne

Forstærkning af eksisterende betonkonstruktioner med kulfiberarmering

 

Småhusbyggeri

Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse

 

Altaner

Altankonstruktioner samt ophæng af altaner på eksisterende konstruktioner

 

Fundering

Pressede, rammede og borede pælekonstruktioner

Understøbning af eksisterende fundamenter

Fundamentsbjælker

Pladefundamenter

Padehatdækkonstruktioner

 

Anlægskonstruktioner

Parkeringskældre

Støttemure

Midlertidige bærende og stabiliserende konstruktioner i forbindelse med større anlægsarbejder

Gangbroer