Installationer

 

SOLID ERFARING

VVS-afdelingen og El-afdelingen har en solid erfaring inden for de traditionelle discipliner som kloak, afløbs-, vand- og varmeinstallationer, ventilation samt el. Herudover er energi- og indeklimaforhold, alternativ energi og bæredygtighed blandt vore hovedkompetencer. Vi arbejder målrettet på at skabe solide energirigtige bygninger med et godt indeklima. For byggerier i drift udfører vi optimering af installationer og energiforhold og fejlfinding i eksisterende installationer. AI er certificeret inden for områderne energimærkning, passivhusdesign og bæredygtighed.

 

Nedenfor er oplistet de kompetenceområder, vi dækker inden for VVS og EL:

 

VVS:

Kloakanlæg og modning

Sikring mod kloak- og regnvand i kældre

Afløbs-, vand- og varmeinstallationer

Ventilationsanlæg, mekanisk, naturlig og hybrid

Gasanlæg

Køleanlæg

Sprinkler- og Inergen-anlæg

Alternativ energi

Indeklima - simulering, måling og undersøgelser

Tilstandsvurdering

Drift og fejlfinding

Energimærkning

 

EL:

Kraftanlæg

IBI-installationer

Belysningsanlæg

Bevægelses- og dagslysstyring af belysning

Elevatorer

Solceller

CTS-anlæg

Antenneanlæg

Telefonanlæg

Tele- og datainstallationer

Kommunikationsanlæg

Tyverianlæg (AIA)

Varslingsanlæg

Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA)

Automatisk røgventilationsanlæg

Kameraovervågning (ITV)

Adgangskontrolanlæg (ADK)

Udvikling af nye belysningsarmaturer