LOVPLIGTIGE TILSYN

Formålet med energimærkning af bygninger er at fremme energibesparelser i Danmarks bygningsmasse, herunder reducere udledningen af CO2.

 

Energimærkningen indeholder en bygningsgennemgang, hvor bygningsdele registreres og muligheder for energibesparende tiltag undersøges. Der udarbejdes en energimærkningsrapport, der angiver placeringen af bygningen på energimærkningsskalaen, samt en energiplan med forslag til energibesparelser.

 

Hvad skal energimærkes?

Nybyggeri inden ibrugtagning eller færdigmelding

Eksisterende, privatejede bygninger over 1.000 m²

Offentlige bygninger over 250 m² 

Bygninger ved salg, udleje eller overdragelse af andel m.v.

RELATEREDE PROJEKTER