Bygherrerådgivning

 

Bygherrerådgivning fra idefase til drift

Som bygherrerådgiver agerer AI som bygherrens nærmeste rådgiver. AI udfører bygherrerådgivning på alle niveauer fra små til store opgaver.

 

Virksomheden tilbyder mere end 25 års erfaring med rådgivning inden for både arkitekt- og ingeniørdiscipliner og dækker således de mange aspekter, som bygherren møder - fra idefase til aflevering og til drift af byggeriet. Her er et udpluk af AI´s ydelser inden for bygherrerådgivning:

 

Due Diligence
Behovsanalyse
Volumenstudier
Helhedsplaner
Risikovurdering, risikostyring & rapportering
Byggeprogrammer
Bæredygtighed i byggeri og byggeproces
Energirådgivning
Udbud, bedømmelse af tilbud, kontraktindgåelse
EU-udbud og prækvalifikationer
Projektevaluering
Commissioning
Aflevering og mangelgennemgang
1- og 5-års eftersyn
Driftshåndtering + -optimering

 

Byggerier 

AI fungerer som bygherrerådgiver på forskellige typer byggerier med både enkel og større kompleksitet. Her kan nævnes:

 

Hoteller
Skoler og institutioner
Idrætsanlæg
Omsorgs- og plejecentre
Sundheds- og sygehuse
Laboratoriebyggerier
Handel og Kontor
Almenboliger
Plejeboliger og ældreboliger
Familieboliger
Skybrudsanalyser
Planer for LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

 

AI rådgiver bygherren i den væsentlige beslutningsproces, om der skal bygges nyt, istandsættes, ombygges eller laves en tilbygning til en eksisterende ejendom. Denne rådgivning er vigtig for den enkelte bygherre, da investeringen i en eller flere ejendomme ofte er en langsigtet investering. Det er ikke altid den løsning, som ligger lige for, der nødvendigvis er den bedste langsigtede løsning.


Vi bistår også ved konflikthåndtering som problemløser ved sager, hvor der er opstået uenighed imellem parterne, eller de har en tvist. Ofte er inddragelsen af en tredje part en mere rationel vej til en løsning frem for at vælge en voldgiftssag.


AI er en god samarbejdspartner for bygherrer, da virksomheden yder tværfaglig totalrådgivning ud fra en solid base af know how i teams af arkitekter, ingeniører og konstruktører.