Byggeledelse

 

Pragmatisk byggeledelse

Byggeledelse er en af vores spidskompetencer. Vi anser byggeledelse som et helt særligt fagområde, der kræver både byggeteknisk viden og overblik over byggeprocesser. En sikker styring er for os helt afgørende, så kvaliteten af et gennembearbejdet projektmateriale ikke går tabt i en dårlig udførelse. Vores tilgang er pragmatisk og løsningsorienteret, og vi har et afklaret forhold til det høje stressniveau og de konflikter, der kan være forbundet med byggepladser.

 

Overlap mellem projektering og udførelse

For at skabe overlap mellem projekteringsfasen og udførelsesfasen er vores byggeledere inddraget i projekteringen, fx med udarbejdelse af fagbeskrivelser og byggesagsbeskrivelser. Det sikrer, at de projekterede løsninger også er bygbare. Og det giver byggelederen et godt overblik over sagen og projektmaterialet, så sagen kan styres med sikker hånd.

 

Nedenfor er de kompetenceområder, vi dækker, oplistet:

Tilsyn

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Afholdelse af licitation

Økonomistyring

Teknisk byggeregnskab

Tidsplanlægning

Styring af sikkerhed og sundhed

Kvalitetssikring

Mangelafhjælpning

Afleveringsforretning

Tvister