Arkitektur

 

kontekstuel tilgang TIL 

BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

Bæredygtig og kontekstuel er nøgleord i forhold til vores arkitektoniske tilgang. Hvert eneste projekt er unikt og har en række forudsætninger, der skaber arkitekturen. Lag på lag lægger vi sanselige indtryk, stedets geografi, de menneskelige behov, klimaets påvirkning, de begrænsede ressourcer og de bæredygtige muligheder, for at fremkalde en kontekstuel syntese, der fortolker stedet og genskaber det på ny.

 

Ny Nordisk arkitektur

At skabe og genskabe Ny Nordisk Arkitektur er et vigtigt fokusområde for os. En arkitektur, der bygger på nordiske materialer, det nordiske lys og vandets skiftende tilstande. Bygninger, som indsamler naturens ressourcer og minimerer miljøbelastningen. Adaptive rum, der aktiverer alle kvadratmeter. Åbne demokratiske rum, der skaber mødet mellem mennesker og formidler kulturelle forskelle.

 

Kompetencer fra idé til drift

Vi arbejder med projekter i alle byggeriets faser og er ofte med helt fra start, når de indledende idéer skabes.

 

AI dækker følgende kompetenceområder:

 

Idéfasen

Skitsering

Indretning

Programmering

Planlægning

Formgivning

3D modellering

3D visualisering

Modelbygning

Integreret energidesign

Integreret bæredygtighed

Certificeret passivhus design

 

Projektfasen

Myndighedsbehandling

Hovedprojektering

2D og 3D projektering

Bips fagbeskrivelser

Byggesagsbeskrivelser

EU prækvalifikation og udbud

Digitalt udbud og tilbud

Kontraktforhandling

 

Udførelsesfasen

Projektopfølgning

Fagtilsyn

Mangelafhjælpning

Afleveringsforretning

 

Projektstyring

Projektledelse

Projekteringsledelse

IKT ledelse

Byggeledelse (se separat webside om kompetencen Byggeledelse)

Procesrådgivning

Brugerhåndtering

Byggeøkonomi

Plan for sikkerhed og sundhed

Kvalitetssikring