Vinder af SUSTAIN-prisen på arkitektskolen 2019

Vi sætter pris på bæredygtighed. AI Arkitekter & Ingeniører's SUSTAIN-pris for arkitektur, byggeri og bæredygtighed er en pris, vi har stiftet, for at få byggeriets parter - arkitekterne, ingeniørerne, leverandører og entreprenørerne til at rykke tættere sammen om at skabe de bæredygtige løsninger.

Det starter på uddannelserne og fortsætter på tegnestuerne og byggepladserne. Vi kalder det samarbejde og målet er at skabe et mere bæredygtigt byggeri, der kan inspirere verden omkring os. 

De nominerede projekter er blevet vurderet udfra følgende tre kriterier:

1. Verdensmålene - skaber projektet værdi i forhold til verdensmålene
2. Bæredygtighed - er projektet brugbart, holdbart og smukt
3. Samarbejde - er der et særligt samarbejde på spil f.eks mellem arkitekter og ingeniører

Blandt de mange fine projekter blev følgende tre projekter præmieret:

En mindeplads for afdøde i Maputos Bairo, Mosambique af Pernille Christensen

Med mindepladsen skabes der et socialt sted for de efterladte og giver plads til erindringer i en befolkning, der har en gennemsnitslevealder på 50 år.

Institut for Geologi - Sukkerfabrikken, Stege af Ilse Kempf

Den gamle sukkerfabrik i Stege sukkerfabrik transformeres og genbruges gennem etablering af nye rumligheder.

En multifunktionel bebyggelse, Dokøen af Nadia Huniche Chafra og Emilie Fonager Christiansen  

Bæredygtig organisering i en hybrid bygning, hvor livet kan udfolde sig i det fælles byrum.

Stort tillykke til vinderne.

SUSTAIN Blog Indlaeg Vinder KADK