Vi uddeler SUSTAIN-prisen på UCL 2019 - du er inviteret

Vi sætter pris på bæredygtighed

AI Arkitekter & Ingeniører's pris for arkitektur, byggeri og bæredygtighed er en pris, vi har stiftet, for at få byggeriets parter - arkitekterne, ingeniørerne, leverandører og entreprenørerne til at rykke tættere sammen om at skabe de bæredygtige løsninger.

Det starter på uddannelserne og fortsætter på tegnestuerne og byggepladserne. Vi kalder det samarbejde og målet er at skabe et mere bæredygtigt byggeri, der kan inspirere verden omkring os. 

UCL OG AI ARKITEKTER & INGENIØRER BYDER VELKOMMEN DEN 11. oktober KL. 14 PÅ UCL.

Kom og mød de studerende og se en udstilling af de nominerede projekter og vær med til den festlige afsløring af vinderne.

UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense

SUSTAIN Blog Indlaeg Webfoto