Vi uddeler SUSTAIN-prisen 2019 - du er inviteret

Vi sætter pris på bæredygtighed

AI Arkitekter & Ingeniører's pris for arkitektur, byggeri og bæredygtighed er en pris, vi har stiftet, for at få byggeriets parter - arkitekterne, ingeniørerne, leverandører og entreprenørerne til at rykke tættere sammen om at skabe de bæredygtige løsninger.

Det starter på uddannelserne og fortsætter på tegnestuerne og byggepladserne. Vi kalder det samarbejde og målet er at skabe et mere bæredygtigt byggeri, der kan inspirere verden omkring os. 

KADK OG AI ARKITEKTER & INGENIØRER BYDER VELKOMMEN DEN 30. JANUAR KL. 16 -17 PÅ KADK.

Kom og mød de studerende og se en udstilling af de nominerede projekter og vær med til den festlige afsløring af vinderne.

KADK, Philip De Langes Allé 10, 1435 København.

SUSTAIN Blog Indlaeg Webfoto