SUST AI N 2017 - AI´s pris for arkitektur, byggeri og bæredygtighed

SUST AI N Pris Red


Prisoverrækkelse

Torsdag den 7. september 2017 uddelte AI for første gang ny pris for arkitektur, byggeri og bæredygtighed ved åbningen af KADK udstillingen ”Cirkulær økonomi i arkitektur og design”. 

I dommerkomitéen indgik tre personer:

- Lene Dammand Lund, rektor for KADK
- Marianne Haahr, Executive Leader, Sustania
- Tomas Snog, kreativ direktør og partner i AI

Nedenfor følger motivation af vinderne af kreativ direktør og partner i AI, Tomas Snog.

SUST AI N 2017 1 Red

Fra "forbrug" til "genbrug"

Denne udstilling om cirkulær økonomi er et vigtigt skridt på vejen mod bæredygtighed. At vende vores tankegang fra lineær til cirkulær - fra at tænke "forbrug" til at tænke "genbrug". Det er et nyt mindset som kan ændre vores forbrug af klodens ressourcer. 

FN’s 17 verdensmål

KADK har samlet kræfterne om én fælles og overordnet ambition: At forholde deres arbejde til FN’s 17 verdensmål for en bedre og mere bæredygtig verden. Denne udstilling om cirkulær økonomi stiller hermed skarpt på mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Det er et mål, som er værd at beskæftige sig med, fordi vi i Danmark og Norden har nogle af de løsninger, der skal til. Og fordi vi har evnen og dermed forpligtigelsen til at udvikle dem til gavn for hele verden.

Vi sætter pris på bæredygtigheden

Vi vil gerne prise KADK for deres indsats med denne udstilling og benytte lejligheden til at uddele AI´s pris for arkitektur, byggeri og bæredygtighed.

En pris, vi har stiftet, for at få byggeriets aktører - arkitekterne, ingeniørerne, leverandører og entreprenørerne til at rykke tættere sammen om at skabe de bæredygtige løsninger. Samskabelsen starter på uddannelserne og fortsætter på tegnestuerne og byggepladserne. Vi kalder det co-creation, og målet er at skabe et mere bæredygtigt byggeri, der kan inspirere verden omkring os. 

SUST AI N 2017 2 Red

Dommerkomiteens motivation af vinderne

Dommerkomitéen har haft et fantastisk arbejde, da udstillingen rummer mange spændende bud på cirkulær økonomi. Det har også været svært at vælge mellem de mange kvalificerede projekter, da de ikke umiddelbart er sammenlignelige.

Vi har derfor benyttet os af samtalen og den faglige diskussionen som metode for at nå frem til de bedste projekter og i sidste ende de præmierede. Egentlig var det planen, at vi skulle finde én vinder, men på bæredygtig vis bliver der tale om to vindere og en delepris. Feltet var simpelthen for godt og for bredt, til at vi kunne begrænse os.

Inden jeg når frem til de to vindere, vil jeg godt benytte lejligheden til at fremhæve flere projekter, som vi mener, har stærke bud på den cirkulære økonomi. 

Tektoniske strategier for cirkulær tænkning i industriel arkitektur fra CINARK

Vil vi gerne fremhæve CINARK for deres manifest for fremtidens arkitektur - og for at sætte fokus på, at enkelhed i materialevalg og komponentsamlinger er fremtiden for en byggebranche, der blevet alt for kompleks til at kunne håndtere recirkulering af byggeriets ressourcer.

De studerende fra Architecture and Extreme Environments

Vil vi gerne fremhæve Architecture and Extreme Environments for at tage ud i verden og udvikle arkitektoniske løsninger på energi, byggematerialer, affald og klima i ekstreme miljøer. Projekterne bærer præg af, at dette møde med de ekstreme udfordringer fremkalder nytænkning og ekstremt kreative løsninger.

Projektet, Vestlandet - rammer for en cirkulær omstilling

Vil vi gerne fremhæve projektet i Vestlandet for at komme med et stærkt arkitektonisk bud på, hvordan en ren industri, baseret på forurening og fiskeopdræt, kan blive en integreret del af byen. At den modernistiske funktionsopdeling skal gentænkes, så rene industrier kan blandes med bosætning til nye spændende byer.

Den mobile pausepavillon og Repciply Dome

Vil vi gerne fremhæve Den mobile pausepavillon og Repciply Dome for at sætte fokus på, at midlertidige konstruktioner til pauser i byens rum eller til flygtninge i nød kan løse vigtige, sociale opgaver i den etablerede by.

Søren Vadstrup 

Søren Vadstrup vil vi gerne fremhæve for at sætte fokus på, at gamle bygninger rummer erfaringer, som nok var værd at genopdage. At gamle trævinduer (levetid over 200 år), med den rette kombination af gode materiale og en smule vedligehold, kan udkonkurrere ethvert nyudviklet “vedligeholdelsesfrit” lavenergivindue med en levetid på bare 30 år.

Og så til de to projekter som vi til sidst valgte ud.

SEE SALT 

Projektet SEE SALT som er udarbejdet af Natasha Linde Krebs, fra Institut for Visuelt Design.

SUST AI N 2017 SEE SALT

Projektet undersøger brugen af alternative materialer til emballagedesign. Ved hjælp af havsalt er der skabt et nyt materiale, som let kan nedbrydes og produceres på ny. Projektet og materialet er oprindeligt tiltænkt fødevareleverandøren Aarstiderne som et bud på, hvordan en virksomhed, der producerer bæredygtige fødevarer, kan understøtte deres brand med saltemballage i stedet for plastikemballage.

Projektet præmieres for sin originale idé med at udvikle et kendt og lettilgængeligt materiale som salt til en ny form for emballage til fødevarer. Projektet har et stort potentiale for at løse de store problemer med plastaffald i både byerne og havene og kan blive et bæredygtigt alternativ til plastikemballage.

Genbyggestudier

Projektet Genbyggestudier, som er udarbejdet af de studerende fra Institut for Bygningskunst og Teknologi, under kandidatprogrammet Settlement, Ecology & Tectonics med vejlederne Frans Drewniak og Anne Beim og i samarbejde med studerende for DTU, præmieres for at arbejde med byen som en cirkulær organisme, hvor udtjente bygninger og materialer kan genbygges til nye interessante arkitektoniske værker.

SUST AI N 2017 Genbyggestudier

TAP1 på Carlsberg (som desværre nu er revet ned) foreslås bevaret som et generøst industrielt rum til sociale begivenheder i byen kombineret med nye boliger.

Plejehjemmet Sjølund (som snart skal rives ned) nedrives kun delvist, hvilket skaber nye bokvaliteter og nye bygninger genbygget af de nedrevne betonelementer.

I Københavns nordvestkvarter kommer projektet Genanvendelsesfabrikken med et originalt bud på, hvordan genbrugsindustrien kan integreres i byen både arkitektonisk og socialt som et nyt kulturhus for genbrug, der for alvor kan ændre borgernes mindset fra forbrug til genbrug.

Sidst men ikke mindst fremhæves dette projekt for sit cirkulære udstillingsdesign kaldet kapslen, der med enkle materialer skaber et cirkulært rum til formidling af projekterne.

Kapslen har tidligere været opstillet på Rødovre Rådhus og på Folkemødet på Bornholm og er dermed et stærkt bud på, hvordan de studerende og deres projekter kan komme ud og gøre en forskel uden for skolens rammer. 

Præmiebeløb på 25.000 kr.

Med AI´s pris for arkitektur, byggeri og bæredygtighed følger en sum på 25.000 kroner. I år deles præmiebeløbet mellem de to vindere Genbyggestudier og SEE SALT.

Udstillingen er åben i perioden den 7. sept. - 3. dec. 2017 i tidsrummet 9-17.
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Udstillingssalen, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K

Se billederne fra åbningen her.

Se KADKs omtale af prisuddelingen her.

Se mere om KADK´s arbejde med FN´s verdensmål her.

Se mere om Sustainia´s evalueringskriterier i forbindelse med Sustainia100 og deres arbejde med FN´s verdensmål her.