KADK udstilling om Cirkulær Økonomi - og ny bæredygtighedspris

SUST AI N Prisen 2017

Torsdag den 7. september kl. 15.30 slår Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering dørene op til en ny spændende udstilling om Cirkulær Økonomi. 

Fra "forbrug" til "genbrug"

Udstillingen er et vigtigt skridt på vejen mod bæredygtighed ved at vende vores tankegang fra lineær til cirkulær - fra at tænke "forbrug" til at tænke "genbrug". Det er et nyt mindset, som kan ændre vores forbrug af klodens ressourcer. 

FN’s 17 verdensmål

KADK har samlet kræfterne om én fælles og overordnet ambition: At forholde deres arbejde til FN’s 17 verdensmål for en bedre og mere bæredygtig verden. Denne udstilling om cirkulær økonomi stiller hermed skarpt på mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Det er et mål, som er værd at beskæftige sig med, fordi vi i Danmark og Norden har nogle af de løsninger, der skal til. Og fordi vi har evnen og dermed forpligtigelsen til at udvikle dem til gavn for hele verden.

Vi sætter pris på bæredygtigheden

AI´s pris for arkitektur, byggeri og bæredygtighed er en pris, vi har stiftet, for at få byggeriets parter - arkitekterne, ingeniørerne, leverandører og entreprenørerne til at rykke tættere sammen om at skabe de bæredygtige løsninger, der kan ændre verden.

Det starter på uddannelserne og fortsætter på tegnestuerne og byggepladserne. Vi kalder det co-creation, og målet er at skabe et mere bæredygtigt byggeri, der kan inspirere verden omkring os. 

Prisen uddeles i forbindelse med udstillingens åbning.

Udstillingen Cirkulær Økonomi kan ses fra den 7. september - 10. december 2017.

Se mere om udstillingen her. 

Se mere om KADK´s arbejde med FN´s verdensmål her.