KADK afgangsudstilling 2017 - se LØSNINGER i sommerferien

AI KADK Afgang 2017 1 Lowres

AI var til Sneak Peek på afgangsudstillingen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – KADK.

Afgangsudstillingen LØSNINGER
Dato: 01.07.2017 - 13.08.2017
Tidspunkt: 11:00 - 18:00
Pris: Gratis adgang
Adresse: KADK
Udstillingen og Festsalen
Danneskiold-Samsøes Allé 51-53
1435 København K

FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling

For første gang i KADK’s historie har afgængerne arbejdet aktivt med FN´s 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden. Rektor Lene Dammand Lund fortæller, at tilgangen er både kunstnerisk, praksisorienteret og forskningsbaseret og har et enormt potentiale for at rykke ved den måde, vi forbruger og indretter os på, og for at skabe nye og konkrete løsningsbud på, hvordan vi kan løfte sundhed, miljø og trivsel – lokalt såvel som globalt”.

AI KADK Afgang 2017 2 Lowres

Udstillingen går fra gulv til loft og viser resultaterne af blod, sved og tårer. Der er ingen tvivl om, at de studerende har knoklet i både stor og lille skala med et meget højt ambitionsniveau. Det er æstetikken, det gode håndværk og forståelsen for funktion, der gør udstillingen smuk. Men man fornemmer også dybden bag arbejdet med FN´s verdensmål og den rejse, som de studerende har været på for at opnå det bedste af det bedste: Ren arkitektur og design i kraft af en lang og stærk tradition med bud på en bedre verden.

Kig selv forbi KADK afgangsudstillingen LØSNINGER sommeren 2017.

Se mere om udstillingen på KADK´s hjemmeside her.

AI KADK Afgang 2017 3 Lowres

AI KADK Afgang 2017 4 Lowres